7 MİLYAR SALÂVAT-I ŞERİFE

7 MİLYAR ÜMMETTEN 7 MİLYAR SALÂVAT-I ŞERİFE

12 REBİÜLEVVEL 1433 / 03 ŞUBAT 2012 tarihinde İnsan ve Çevre Derneğimiz BİNDER tarafından, Peygamber sallallahü Aleyhi vesellem Efendimizin dünyaya teşrifleri münasebetiyle,  ES-SADIK (ALEYHİSSELAM)  MEVLİD 1433 üst başlığıyla bir Mevlid Kandili programı planlanmıştır. Bu münasebetle, programa manevi ve kutlu bir hazırlık olması, yüksek bir aşk ve heyecan katması için, Resul-ü Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ile kesintisiz iletişim ve bağlanma vesilemiz olan “Salâvat-ı Şerife”lerin çokça söylenerek programda sonuçlandırılması ve bağışlanması maksadı ile ayrı bir çalışma olarak;

7 MİLYAR ÜMMETTEN 7 MİLYAR SALÂVATI ŞERİFE

isimli salâvat kampanyası düzenlemekteyiz.

            Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz sadece bir kavme gönderilmeyip, son peygamber olarak, bütün çağlara, bütün insanlara muhatap olarak gönderilmiştir. Bu nedenle bu günkü dünya nüfusunun tamamının Peygamber sallallahü aleyhi vesellem Efendimizin ÜMMETİ (davet edilen ve icabet etmiş bulunan) olması hasebiyle kampanya adımızı 7 MİLYAR ÜMMETTEN 7 MİLYAR SALÂVATI ŞERİFE yaptık.

            Kur’an-ı Kerim’de Ahzab Suresi 56 ncı ayeti kerimede;

            Şüphesiz ki Allah ve melekleri Peygamber’e salâvat getirirler. Ey iman edenler! Siz de onun için salât ve selam getirin.” Buyurulmaktadır.

            Yüce Allah(c.c)’ın Peygamberlerine salâvatı, ona rahmet etmesi ve onun şanını yüceltmesidir. Meleklerin salâvatı, Peygamberin şanını yüceltmesi ve müminlere bağış dilemesidir. Müminlerinde Hazreti Peygamber’e salât ve selam getirmesidir. Bu ayeti kerimeden yola çıkarak, müminlerin ömürlerinde en az bir kere Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimize salâvat getirmesi farzdır. Ayrıca Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz muhtelif hadisi şeriflerinde salâvatı şerifenin ehemmiyeti hakkında şunları buyurmuşlardır:

     “Kim bana bir kez salâtü selam ederse, Allah ona on kez salât ve selam eder, ondan on hatayı siler ve onu on derece yükseltir.” (Müslim, Salât 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 26; Tirmizî, Vitir 21; Nesâî, Ezân 37, Sehv, 55)

 

     “Kıyamet gününde bana en yakın olanınız, bana en çok salâvat getireninizdir.”(Tirmizî, Vitir 21)

 

“Yanında adım anıldığı halde bana salâtü selâm getirmeyen kimse perişan olsun.” (Tirmizî, Daavât 101)

 

“…Bana salâtü selâm getiriniz. Zira nerede olursanız olun sizin salâtü selâmınız bana ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Menâsik 97)

 

        “Bir kimse bana salâtü selâm getirdiği zaman, onun selâmını almam için Allah Teâlâ ruhumu iade eder.” (Ebû Dâvûd, Menâsik 96. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 527)

Elbette her mümin bu müjdelere nail olmayı canı gönülden arzu eder. Aslında her salâvatı şerifin kabul edilerek Peygamber sallallahü aleyhi vesellem Efendimize arz edilmesinden yola çıkılarak, dualarımızın başında ve sonunda mutlaka salâvatı şerife getirme alışkanlığımız, dualarımızın bir bütün olarak kabulünü de temin edecektir.   

Cenab-ı Hakk’ın razı olacağı yönde, doğru ve sadık bir kul olabilmek için, O’nun emirlerini bizlere ulaştıran, her anımız için rol modelimiz, usveyi hasenemiz, numunei imtisailimiz, rehberimiz, varlık sebebimiz, gönüllerimizin süruru, Makam-ı Mahmud’un sahibi, yaşayan Kur’ an olan, en yüksek ahlak-ı hamide sahibi, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş, O’nu anarak ancak sözlerimiz, O’ nu hissetmekle gönüllerimiz, O’nun güzel ahlakı ile ahlaklanmakla ahlakımız, O’ na benzemekle davranışlarımız değerlenecek ve de anlamını bulacak olan; Hazreti Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ile kesintisiz iletişimi ve irtibatı sürdürebilmek, feyiz ve bereketi ile şefaatine nail olabilmek, bizi anmasına vesile olsun diye, O’na yakın olabilmek ve dilimize salâvat alışkanlığını kazandırabilmek için;

            “O’nu analım ki O bizi ansın”

            “O’nu analım ki O’na en yakın olalım”

            Görsel medya, radyo-TV ve internet ortamındaki www.kutludogum.tv adlı web sitemiz ve sosyal paylaşım ortamlarındaki paylaşımlarımızla tüm dünyaya ulaşmayı hedefleyen kampanyamıza, okunan salâvatı şerifelerin www.kutludogum.tv sitemizdeki “Salavat Kampanyası” sayfasına girilerek sayaca bizzat işlenmek suretiyle ve 0212 487 73 28- 0 507 354 53 14  numaralı telefonları arayarak katılım sağlanabilmektedir.

admin

Zıt Haber Yeni Nesil Yayıncılık En Güncel

Bir cevap yazın